DECYZJA ZUS O ZWROCIE NIENALEŻNIE POBRANYCH ŚWIADCZEŃ POMIMO BRAKU PRAWOMOCNOŚĆ DECYZJI O NIEPODLEGANIU UBEZPIECZENIOM SPOŁECZNYM

Spotykam się z praktyką ZUS, który po wydaniu decyzji ustalającej, że ubezpieczona w pewnym okresie nie podlegała ubezpieczeniom społecznym z działalności gospodarczej – pomimo że ta decyzja jest nieprawomocna –…

Czytaj dalej

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania

Close Menu