BRAK MOŻLIWOŚCI KORYGOWANIA PRZEZ SĄD PODSTAWY WYMIARU W SPRAWIE O PODLEGANIE UBEZPIECZENIOM SPOŁECZNYM

Opisywaliśmy niedawno na blogu sytuację, w której spór z organem rentowym dotyczył kwestii podlegania ubezpieczeniom społecznym. ZUS w swojej decyzji stwierdził fikcyjność działalności gospodarczej i wyłączył płatnika z ubezpieczeń społecznych.…

Czytaj dalej

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania

Close Menu