BRAK MOŻLIWOŚCI KORYGOWANIA PRZEZ SĄD PODSTAWY WYMIARU W SPRAWIE O PODLEGANIE UBEZPIECZENIOM SPOŁECZNYM

Opisywaliśmy niedawno na blogu sytuację, w której spór z organem rentowym dotyczył kwestii podlegania ubezpieczeniom społecznym. ZUS w swojej decyzji stwierdził fikcyjność działalności gospodarczej i wyłączył płatnika z ubezpieczeń społecznych.…

Czytaj dalej

PODWYŻSZENIE PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA DZIAŁALNOŚCI – ROZBIEŻNOŚCI NA TLE ORZECZNICTWA

Coraz częściej Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie zarzuca przedsiębiorcom fikcyjności działalności gospodarczej tylko ogranicza się do zakwestionowania „zawyżonej” podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. W efekcie ZUS wydaje decyzję, w której…

Czytaj dalej

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania

Close Menu