ZUS PODWAŻA DZIAŁALNOŚĆ

ZUS PODWAŻA DZIAŁALNOŚĆ

Dziś chcemy podzielić się z Państwem wyrokiem Sądu Okręgowego z Warszawy, który uznał rację przedsiębiorcy w sporze z ZUS i zmienił zaskarżoną odwołaniem decyzję. Chodzi o wyrok z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie prowadzonej za sygn. akt XIV U 464/19 (LEX nr 2847190). Wyrok jest nieprawomocny.

ZDANIEM ZUS: WYSOKA PODSTAWA SPRZECZA Z ZASADAMI WSPÓŁŻYCIA

Ubezpieczona prowadziła firmę w zakresie sprzedaży detalicznej wysyłkowej i przez Internet od czerwca 2011 r. Organ ubezpieczeń społecznych podważył prowadzoną działalność powołując się na fakt, że wypłacił 332.125.63 zł zasiłków z ubezpieczenia chorobowego i uznał, że jest to sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. ZUS powołał się także na zasadę równego traktowania ubezpieczonych (art. 2a ustawy systemowej). Zdaniem ZUS kobieta intencjonalnie podwyższała podstawę wymiaru tylko po to, aby otrzymać wysokie świadczenia z systemu ubezpieczeń społecznych.

SĄD OKRĘGOWY: PODWYŻSZENIE PODSTAWY WYMIARU JEST LEGALNE

Sąd Okręgowy oceniając sprawę powołał się w swoim orzeczeniu na uchwałę składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 21 kwietnia 2010 r., sygn. akt II UZP 1/10 (LEX nr 575822). Przypomnijmy, SN wskazał w uchwale, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie jest uprawniony do kwestionowania kwoty zadeklarowanej przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność jako podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, jeżeli mieści się ona w granicach określonych ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych. W uzasadnieniu do tej uchwały Sąd Najwyższy zwrócił uwagę, że w przypadku osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą nie zachodzi żaden cywilistyczny stosunek prawny, a tym samym nie ma możliwości oceny zadeklarowanej kwoty podstawy wymiaru składek pod kątem treści art. 58 k.c. czy art. 5 k.c. Uprawnień tych, w ocenie Sądu Najwyższego, Zakład nie posiada również w przepisach prawa ubezpieczeń społecznych.

Między innymi argumenty z przywołanej uchwały legły u podstaw pozytywnego dla Ubezpieczonej rozstrzygnięcia sprawy. Sąd Okręgowy w Warszawie uznał, że powołanie się w tej sytuacji przez organ rentowy na zasadę równego traktowania ubezpieczonych (art. 2a ustawy systemowej) nie było uprawnione. Po stronie osoby prowadzącej pozarolniczą działalność istnieje uprawnienie do zadeklarowania w granicach zakreślonych ustawą dowolnej kwoty jako podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, wobec czego sposób w jaki realizuje to uprawnienie zależy wyłącznie od jej decyzji. Ingerencja w tę sferę jakiegokolwiek innego podmiotu jest więc niedopuszczalna, chyba że ma wyraźne umocowanie w przepisach.

Podziel się swoim komentarzem pod artykułem.

_______

Prowadzisz spór z ZUS i potrzebujesz pomocy prawnej? Napisz do nas na mejla: kontakt@zusblog.pl

_______

Zachęcamy do polubienia www.ZUSblog.pl na fanpag’u na FB

Dodaj komentarz

Close Menu