ZUS PODWAŻA DZIAŁALNOŚĆ I DYSKRYMINUJE PRZEDSIĘBIORCÓW

ZUS PODWAŻA DZIAŁALNOŚĆ I DYSKRYMINUJE PRZEDSIĘBIORCÓW

Wracamy do tematu wydawanych przez ZUS decyzji o niepodleganiu ubezpieczeniom społecznym wobec przedsiębiorców. W wydawanych decyzjach ZUS dyskryminuje osoby prowadzące własny biznes.

CIĄGŁOŚĆ DZIAŁALNOŚCI

Zgodnie z art. 13 pkt 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, osoby prowadzące działalność gospodarczą podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności do dnia zaprzestania wykonywania tej działalności, z wyłączeniem okresu, na który wykonywanie działalności zostało zawieszone na podstawie przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców.

Okresy choroby, macierzyństwa, sprawowania opieki nad dzieckiem czy braku zleceń w firmie są elementem ryzyka gospodarczego, ale nie mają wpływu na ciągłość prowadzonej działalności i w żadnym wypadku nie uprawniają do stwierdzenia, że działalność gospodarcza nie jest prowadzona. Wspomniane okresy nie mogą „z automatu” wyłączać ubezpieczonego przedsiębiorcy z ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 23 stycznia 2019 r. III AUa 636/18:

„Zasiłek macierzyński (podobnie zasiłek chorobowy) nie jest przyczyną faktyczną ani prawną ustania tytułu ubezpieczenia, bo nie musi oznaczać zaprzestania działalności gospodarczej w rozumienie art. 13 pkt 4 ustawy systemowej”

Powyższy pogląd potwierdza również orzecznictwo sądów administracyjnych. W wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 maja 2007 r. II GSK 28/07 przyjęto, że „przerwa w prowadzeniu działalności spowodowana stanem zdrowia (chorobą) nie może być traktowana na równi z zaprzestaniem wykonywania tej działalności. Okres faktycznego przestoju w wykonywaniu działalności z powodu choroby (z uwagi na stan zdrowia) stanowi element ryzyka, z którym powinien liczyć się każdy podejmujący tego typu działalność. Zatem zgłoszenie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych faktycznej przerwy w prowadzeniu działalności z uwagi na stan zdrowia nie prowadzi do ustania obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego”.

DYSKRYMINACJA PRZEDSIĘBIORCÓW PRZEZ ZUS

Warto zaznaczyć że ZUS weryfikując pozorność umowy o pracę nigdy nie podnosi, że ubezpieczony nie wykazywał aktywności zawodowej w okresie pobierania zasiłku chorobowego i/lub zasiłku macierzyńskiego. Przedsiębiorcy to jedyna grupa ubezpieczonych, od której ZUS w celu potwierdzenia podlegania ubezpieczeniom społecznym wymaga aktywności w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego lub w trakcie krótkich okresów zdolności do pracy pomiędzy pobieraniem świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

Podziel się swoim komentarzem pod artykułem.

_______

Prowadzisz spór z ZUS i potrzebujesz pomocy prawnej? Napisz do nas na mejla: kontakt@zusblog.pl

_______

Zachęcamy do polubienia www.ZUSblog.pl na fanpag’u na FB

Ten post ma jeden komentarz

  1. Stanowisko ZUS poparte przez SO. Na odczytaniu wyroku sędzia powiedziała, że zamiast normalnie pracować rodziłam dzieci i korzystałam z zasiłków.
    ZUS za początkową datę wyrzucenia mnie z ubezpieczeń wybrał weekend. Końcowej daty nie wskazał. Zaraz po macierzyńskim byłam na krótkim opiekuńczym do piątku, a od poniedziałku na chorobowym. Brak faktur w weekend wystarczył ZUS-owi, aby uznać, że nie podlegam ubezpieczeniom.
    Tak to wygląda… Absurd.
    Powodzenia wszystkim walczącym przeciw tym chorym praktykom ZUS-u.

Dodaj komentarz

Close Menu